Het weer in Bergama
Click for Dikili, Turkije Forecast

Aanmelden Nieuwsbrief

Bergama.nl - English Bergama.nl - Turks home | sitemap | contact   

Bergama heeft 50.000 inwoners en is het centrum van een agrarisch gebied dat wordt gevormd door het dal van de rivier de Bakir.

De bezienswaardigheden

De bezienswaardigheden van Bergama

Het antieke Pergamum (Tekening van Bohn en Koch, 1886)


Het altaar van Zeus


Toen de spoorweg-ingenieur Carl Humann in de periode van 1868-1875 door West-AnatoliŽ reisde, kwam hij ook naar Bergama en bezocht de Akropolis. Tijdens de aanleg van de spoorlijn Dikili-Bergama deed hij enig onderzoek in Bergama. Hij liet een fries en een stuk materiaal met een inscriptie naar Berlijn zenden voor nauwkeuriger onderzoek. Men kwam tot de conclusie dat het fries bij het altaar van Zeus had behoord. De directeur van het museum van Berlijn, Alexander Conze, bood Carl Humann de mogelijkheid opgravingswerkzaamheden in Bergama te verrichten en op 17 augustus 1877 kreeg de laatste de benodigde officiŽle toestemming.
De eerste opgravingen, die begonnen met de vondst van de plaats van het altaar van Zeus duurden van 1878 tot 1886. De werkzaamheden bestreken de hoogst gelegen agora, het theater, het terras, de Dionysostempel, het heiligdom van Athene, de Trajanustempel, de koninklijke paleizen en de waterleidingen. Daarbij werd de topografie van Pergamon onderzocht.

Friezen van het altaar van Zeus, enkele bouwelementen en beeldhouwwerken, die tijdens deze werkzaamheden werden gevonden, werden naar Duitsland overgebracht. Tegenwoordig zijn deze stukken te zien in het Pergamonmuseum in Berlijn. Het is vooral deze in barokke hellenistische stijl uitgevoerde sculptuur, die Pergamon bekend en beroemd heeft gemaakt.

Het altaar werd gebouwd tijdens de regeringsperiode van Eumenes II (197-159 voor Chr.) ter nagedachtenis van de overwinning op de Galaten. De buitenzijde was versierd met friezen met afbeeldingen van de Gigantomachie, de strijd tussen de Olympische goden en de Giganten. Aan de binnenzijde van de muren waren lage platen met reliŽfs, die het leven van Telephos, de legendarische grondvester van Pergamon, uitbeeldden.

Het altaar van Zeus, Pergamon Museum, Berlijn


De bibliotheek

Eumenes II wilde van Pergamon een centrum van kunst en wetenschap maken. Hij liet kunstenaars en wetenschappers naar de stad komen en bouwde een grote bibliotheek. Uiteindelijk bevonden zich ongeveer 200.000 geschreven documenten in de bibliotheek van Pergamon. In de bibliotheek stonden ook beelden, o.a. van Homerus en Sappho.
Het viel in die tijd niet mee om boeken te verzamelen. Zo vertelt Strabo, dat ene Neleus de boeken van Aristoteles en Theophrastos verborgen hield. Zowel de bibliotheek van Pergamon als de nog beroemdere van AlexandriŽ waren naar deze stukken op zoek. Tenslotte bemachtigde Pergamon ze door de erfgenamen van Neleus goud van hetzelfde gewicht als van de boeken aan te bieden.
Egypte beperkte daarop de toevoer van papyrus naar Pergamon. Papyrus was destijds het meest gebruikte materiaal om op te schrijven en de maatregel leverde grote problemen op. Krates, een kunstenaar uit Sardes prepareerde geitevellen waarop geschreven kon worden. Dit nieuwe papier werd naar Pergamon genoemd: 'Pergamenae chartae'. In de loop van de tijd veranderde de naam in perkament. Perkament bleek handiger in het gebruik en van een langere levensduur dan papyrus. In Rome werd het perkament al snel geprefereerd om deze eigenschappen. De werken uit de oudheid werden in het vervolg op perkament herschreven en vermenigvuldigd.
In het jaar 47 voor Chr. ging de bibliotheek van AlexandriŽ tijdens een oorlog door brand voor een groot deel verloren. In 41 voor Chr. werd de bibliotheek van Pergamon - als geschenk van Marcus Antonius aan Cleopatra - naar AlexandriŽ verhuisd. Later werd alles in een grote brand vernietigd. Ondanks het verlies van de boeken behield Pergamon haar status als centrum van wetenschap en educatie.


De tempel van Trajanus

Deze tempel werd gebouwd ter ere van de Romeinse keizer Trajanus (98 - 117). Het gebouw werd voltooid tijdens de regeringsperiode van zijn opvolger Hadrianus (117 - 138).

De tempel van Trajanus


Het theater

Het theater van Pergamon is een van de best bewaard gebleven theaters uit de oudheid. Het theater stamt uit de Hellenistische periode en biedt plaats aan 10.000 toeschouwers. Volgens de inwoners van Bergama is dit het steilste theater ter wereld. Aanvankelijk werd er bij opvoeringen een tijdelijk houten podium in het theater geplaatst, om de toegang tot de aangrenzende tempel van Dionysos niet te blokkeren. De Romeinen bouwden een stenen podium.

De tempel van Dionysos

Rechts aan de voet van het theater ligt de tempel van DionysosDe tempel werd gebouwd in de 2e eeuw voor Chr. De Romeinen herbouwden de tempel. Na een grote brand werd de tempel gerestaureerd door keizer Caracalla, die de stad goed gezind was, omdat Pergameense artsen hem na een ernstig ongeval weer volledig hadden doen herstellen.De rode basilica (Het Serapeion)

De tempel werd waarschijnlijk in de tijd van Hadrianus (117-138) gebouwd. Vanwege de rode bakstenen wordt het gebouw wel 'de rode hof' of 'de rode basilica' genoemd. De tempel staat bekend als de grootste die tijdens de Romeinse periode in AnatoliŽ werd gebouwd. Het tempelterrein, de temenos, besloeg een gebied van 260 bij 100 meter, terwijl de afmetingen van de tempel 60 bij 26 meter waren. De muren waren bijna 19 meter hoog.
Het complex, waar de tempel deel van uitmaakte, bestond uit een rechthoekig gebouw en twee ronde torenachtige gebouwen aan weerszijden ervan. De ronde gebouwen hadden een diameter van 15 meter en waren 19 meter hoog. Vůůr en langs deze gebouwen lagen binnenhoven, omgeven door zuilengalerijen. Het dak boven de galerijen werd gedragen door kariatiden (zuilen in de vorm van menselijke figuren). Aan de achterzijde van de tempel bevond zich een naar buiten gerichte absis.

Op de voorgrond de rode basilica, en daarachter het moderne Bergama.


Vanwege de Egyptische stijl, en het feit dat er Egyptische godenbeelden zijn opgegraven, lijkt het wel zeker dat de tempel aan de Egyptische goden Serapis en Isis gewijd was.
De rivier de Selinus (tegenwoordig: Bergama «ayi) stroomde door de temenos. Voor de rivier werd een dubbelloopse tunnel van 9 m breed en 200 m lang gebouwd. Deze kanalen zijn nog steeds in goede konditie.
In de Byzantijnse tijd werd er een kerk in de rode hof gebouwd.

Het Asklepieion

We hebben hier te maken met een moeilijk woord. Asklepieion of Asklepion zijn Griekse namen, eventueel gespeld als Asclepeion en Asclepion, de Romeinse naam is Aesculapium. Asclepium zou dan wat mij betreft ook nog wel kunnen. Andere vormen zijn fout, maar waarom zou ik me daarover opwinden? Het is nu eenmaal een lastig woord.Plattegrond van het Asklepieion


Het Asklepion ligt buiten Pergamon, in westelijke richting. In de 4e eeuw voor Chr. werd de cultus van Asklepios van Griekenland naar Pergamon overgebracht. Het gezondheidscentrum werd in die eeuw gesticht. Tijdens de opgravingen werden 18 bouwlagen ontbloot. Iedere latere laag toont een grotere opzet. Tenslotte werd dit een van de grootste en meest beroemde medische centra uit de oudheid. De vermaarde arts Claudius Galenus was hier werkzaam. De ruÔnes, die men heden kan bezichtigen stammen uit de tijd van keizer Hadrianus (117-138).


Het museum van Bergama

Uit het museum van Bergama

Uit het museum van Bergama: Romeinse mozaiekvloer

Bron: http://www.koxkollum.nl/reisgids/bergama.htmMeer informatie: | Adverteren | Disclaimer